Do czasu Walnego Zebrania obowiązki Prezesa pełnić będzie Krzysztof Łodyga.

Zarząd Międzychodziego Klubu Sportowego „Sokół” informuje, że do czasu Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego obowiązki prezesa Klubu pełnić będzie Pan Krzysztof Łodyga. Zebranie odbędzie się w pierwszej połowie przyszłego roku.